Kunstforeningen Skråningen

Bestyrelsen

Formand

Anna Marie Svenstrup
Aalborg Universitetsbibliotek

Kasserer

Tina Høtoft Ejersted Raunsmed
Aalborg Universitetsbibliotek

Øvrige medlemmer

Marianne Andreasen
Aalborg Universitetsbibliotek

Lars Due
Campus Service

Susanne Hald
Institut for Kultur og Læring

Svend Hugo Høgstrup
Campus Service

Anne V. Larsen
Fællessekretariatet for Sociologi og Socialt Arbejde samt Politik og Samfund

Suppleanter

Lea Laursen Pasgaard
AAU Kommunikation

Kontakt

Adresse:

Kunstforeningen Skråningen
Aalborg Universitet
9220 Aalborg Ø

Formand Anna Marie Svenstrup og Marianne Høgsbro
E-mail: skraaningen-formand@aau.dk