Kunstforeningen Skråningen

Bliv medlem

Hvem kan blive medlem?

Alle med tilknytning til Aalborg Universitet kan optages som medlem. En enig bestyrelse kan give tilladelse til, at andre personer optages.

Hvad koster det?

Medlemskontingentet er 500 kr. årligt for ansatte og andre med tilknytning til AAU og 300 kr. for studerende ved Aalborg Universitet.
Det økonomiske grundlag for foreningens drift og formål tilvejebringes gennem medlemmernes betaling af kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves årligt pr. 1 februar.

Hvilke aktiviteter laver Kunstforeningen?

Der bliver løbende holdt udstillinger på Kroghstræde 3 (Universitetsbiblioteket) og CREATE, Rendsburggade 14. Bestyrelsen laver gerne en sommerudflugt med kunst på programmet. Der er Generalforsamling med udlodning af indkøbt kunst i fjerde kvartal.

Hvordan meldes man ind?

Ved at sende en email til foreningens formand.

Kontakt

Adresse:

Kunstforeningen Skråningen
Aalborg Universitet
9220 Aalborg Ø

Formand Anna Marie Svenstrup 
E-mail: skraaningen-formand@aau.dk

Læs mere